Versión castellano

EUSKARAREN ERABILERA PLANA (2018-2022) Udalbatza Osoak, 2019ko otsailaren 28ko batzarraldian, behin betiko onartu zuen VI. plangintaldiko euskararen erabilera plana (2018-2022). Plan honen indarraldia luzatu egin da, hurrengoa onartu arte.

1- DIAGNOSIA, EBALUAZIOA ETA PROPOSAMENAK

2- HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

I. ERANSKINA - HIZKUNTZA EGOERA

II. ERANSKINA - AURREKO PLANGINTZALDIKO TARTEKO EBALUAZIOA (2015)

III. ERANSKINA - AURREKO PLANGINTZALDIKO AMAIERAKO EBALUAZIOA (2017)

IV. ERANSKINA - ADMINISTRAZIO ATALEN IZAERA


» Berri guztiak ikusi


2012 - ERANDIOKO UDALEKO EUSKARA ZERBITZUA
Irailaren 23a plaza - 48950 Erandio (Bizkaia)
94.489.0128